Wstęp

CB radio Radio Obywatelskie, zwane krótko CB, zaistniało w Polsce kilkanaście lat temu. Stało się to za sprawą złagodze­nia przepisów formalnych oraz podażą szerokiej gamy urządzeń. Strona ta przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy już radio CB posiadają i chcą doskonalić jego użyteczność oraz dla tych, którzy zamierzają dopie­ro stać się członkami tysięcznej rzeszy entuzjastów CB.
Ilość tematów, które wiążą się z dziedziną radia CB, jest ogromna. Nie sposób w jednym opracowaniu zawrzeć wszystkich zagadnień. Sama tylko strona tech­niczna radia, czyli działanie nadajnika i odbiornika, mo­głaby stanowić oddzielną i pokaźną publikację. Szcze­gólnie wtedy gdyby zechcieć opisywać wszystkie istnie­jące konstrukcje. Ponadto nie wolno zapomnieć, że radio CB to nie tylko nadajnik i odbiornik. To także anteny i ich zasilanie.

A ilość informacji jaka w tej dziedzinie istnieje do przekazania jest ogromna. Gdyby pójść tą drogą, powstałaby „cegła” gruba i ciężka, zaspokajająca ambicje fachowców, ale nie potrzeby użytkowników CB, którzy tego bloga (napisanego na bazie świetnej książki) są adresatami.
Ta witryna internetowa, którą którą odwiedzasz, jest pró­bą pewnego kompromisu. Strona techniczna została ogra­niczona do niezbędnych podstaw i opisu zagadnień wspólnych dla wielu rozwiązań sprzętowych. Całość ma­teriału została zestawiona w taki sposób, aby można było czytać pojedyncze rozdziały i to w całkowicie dowolnej kolejności.

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym blogu informacje okażą się pomocne przy podejmowaniu optymalnej decyzji kupna radia czy anteny.Zagadnienia techniki antenowej potraktowano w sposób dający możliwość zrozumienia działania podstawowych rodzajów anten oraz ich poprawnej instalacji.

Na koniec sprawa bardzo ważna, acz mająca dość luźny związek z techniką. Radio Obywatelskie służy do komunikacji międzyludzkiej i podlegać powinno tym samym normom postępowania, z jakimi mamy do czynienia w kontaktach bezpośrednich. Nie chodzi w tym wypadku o przepisy, tylko o zwykłe reguły dobrego wychowania. Wciskając przycisk mikrofonu należy zawsze i wszędzie pamiętać o tym, że zawsze ktoś słucha, a słychać nas przeważnie daleko, często w Europie i nie tylko.

Stwórzmy zatem kulturę bycia w eterze, wzajemnej życzliwości, przestrzegajmy prawa i zwyczajnych dobrych obyczajów wśród użytkowników radia CB. Zróbmy to we własnym dobrze pojętym interesie. Możemy brać przykład od kolegów krótkofalowców na całym świecie, którzy już dawno tak postępują i nie najgorzej na tym wychodzą. Nasz zasięg jest nieco mniejszy, ale nie możemy przecież tylko dlatego być gorsi. Niebawem będzie nas setki tysięcy w jednym kraju. Taki stan będzie wymagał minimum ładu. Jeśli go sobie zakłócimy, CB okaże się mało przydatne i mało zabawne.

Reklamy