Tłumienie częstotliwości lustrzanych

Współczesne odbiorniki radiowe pracują wyłącznie z przemianą częstotliwości. Na naszej stronie internetowej podany był przykład przemiany częstotliwości dla kanału nr 4. Pozostańmy przy tym przykładzie i postawmy pytanie: Co będzie jeżeli na wejściu odbiornika pojawi się częstotliwość 27,910 MHz? Oscylator ustawiony jest na częstotliwość kanału 4-tego czyli 27,455 MHz. Ponieważ produktem mieszania sygnału wejściowego z sygnałem oscylatora (heterodyny) jest między innymi sygnał o częstotliwości, będącej różnicą częstotliwości wejściowych to otrzymamy też częstotliwość pośrednią 455 kHz ponieważ 27,910 MHz – 27,455 MHz = 455 kHz.

Czyli istnieją dwie różne częstotliwości wejściowe dające identyczny skutek w postaci sygnału p.cz. Ta druga częstotliwość (dla kanału 4 będzie to 27,910 MHz) nazywa się częstotliwością lustrzaną. Dąży się do tego aby odbiornik mógł je wytłumiać. Zdolność tłumienia częstotliwości lustrzanych podawana jest w dB co rozumiane jest jako poziom, jaki musiałaby mieć częstotliwość lustrzana w stosunku do pożądanej, aby dała taki sam poziom sygnału na wyjściu odbiornika.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.