Selektywne wywołanie

Układ jeszcze mało znany, ale zdobywający coraz więcej zwolenników. Jeżeli w większych skupiskach miejskich mamy dużo pracujących stacji CB to powstaje potrzeba wywołania określonego partnera w sposób podobny jak w telefonie. Radia CB najnowszej generacji posiadają fabrycznie wbudowany układ wywołania selektywnego. Wywołanie to realizowane jest w nadajniku i polega na automatycznym dodaniu do normalnej transmisji bardzo krótkiego sygnału w którym zakodowany jest numer konkretnego odbiorcy. Sygnał ten wysyłany jest w momencie naciskania klawisza nadawania i jest tak krótki, że nie przeszkadza w normalnej łączności. Po stronie odbiorczej istnieje układ, który bada przychodzącą informację i sprawdza czy przesłany kod odpowiada jego własnemu numerowi. Jeśli tak to natychmiast w głośniku słyszymy rozmowę, która jest dla nas przeznaczona. Oczywiście każda stacja CB ma możliwość indywidualnego ustalenia jej numeru kodowego. Spotyka się radia CB które umożliwiają rozróżnianie 99.999 numerów. Ponadto możliwe jest jednoczesne wywoływanie grup 10-cio numerowych.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.