Emisja drgań pasożytniczych

Każdy nadajnik obok sygnału użytecznego wysyła (emituje) wiele innych sygnałów. Cechą wszystkich urządzeń pracujących z sygnałami w.cz. jest generowanie fal harmonicznych czyli częstotliwości będącej wielokrotnością częstotliwości podstawowej. Na przykład nadajnik pracujący z częstotliwością kanału 12 czyli 27,075 MHz będzie emitował także sygnały:

54,150 MHz (pierwsza harmoniczna) 81,215 MHz (druga harmoniczna) itd. itd.

Na wyjściu nadajnika stosowany jest filtr tłumiący sygnały harmoniczne. Wielkość tego tłumienia wyraża się w decybelach. Niewłaściwa praca takiego filtru jest najczęstszym powodem odmowy wydania świadectwa dopuszczenia radia CB do eksploatacji.

Ale drgania pasożytnicze to nie tylko fale harmoniczne. Zaliczamy także do nich generowanie fal kanałów sąsiednich. Jeżeli nadajnik pracuje załóżmy na kanale 14 to wytwarza także częstotliwości kanałów sąsiednich to jest kanałów 13 i 15. Istotne jest aby moc promieniowana w kanałach sąsiednich była jak najmniejsza. Wartość ta podawana jest w decybelach  i mówi o ile moc sygnału pasożytniczego jest mniejsza od użytecznego.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.