Instalacja stacji bazowej.

Przed przystąpieniem do uruchomienia stacji bazowej warto zrobić szkic całej instalacji uwzględniający następujące warunki: a) Miejsce umieszczenia nadajnika. Trudno podać jednoznaczną receptę bo jest to sprawa bardzo indywidualna. Niemniej, jak dowodzi praktyka, najwięcej czasu spędza się przy radiu w godzinach nocnych. Dobrze będzie gdy w pobliżu znajdzie się miejsce na robienie notatek lub rozłożenie mapy. Jest niestety faktem, że nie wszyscy domownicy będą podzielać nasz entuzjazm. Dlatego o ile będzie to możliwe starajmy się tak ulokować nadajnik aby nie przeszkadzać innym.

b)    Miejsce umieszczenia anteny.

c)    Podłączenie zasilania nadajnika.

d)    Wyznaczenie trasy kabla koncentrycznego zasilającego antenę. Przy wyznaczaniu drogi kabla dobrze jest znaleźć ..złoty środek., między: spełnieniem wymogów bezpieczeństwa, estetyki, wygody i możliwie jak najkrótszego odcinka.

e)    Wybór rodzaju kabla. Gdy wypadkowa długość kabla wyniesie mniej niż 20 mb wystarczy z powodzeniem popularny kabel typu RG 58 C/U. Przy dłuższych odcinkach trzeba rozważyć celowość zastosowania kabla o mniejszym tłumieniu jednostkowym (na przykład RG 213 U) ale za to droższego. Jeżeli decydujemy się na kabel lepszy to musimy uwzględnić także fakt, że jest on gruby i sztywny. Jeżeli podłączymy taki kabel bezpośrednio do nadajnika to możemy być pewni, że nadajnik będzie w całym tego słowa znaczeniu „stacjonarny”.

f)    Zaprojektowanie miejsc i średnic otworów, przez które będziemy prowadzić kabel z zewnątrz do pomieszczeń oraz określenie punktów mocowania kabla. Punkty mocowania nie powinny być rozmieszczone rzadziej niż co 2 m.

Teraz pozostaje tylko przygotować materiał i niezbędne narzędzia. Oprócz kabla o odpowiedniej (wynikającej z projektu) długości potrzebne będą jeszcze co najmniej dwa wtyki koncentryczne. Do przeprowadzenia regulacji anteny potrzebny będzie ponadto oddzielny pomiarowy odcinek kabla o długości 3,64 m zaopatrzony z obu stron we wtyki.

W pierwszej kolejności montujemy wtyk na jednym końcu kabla koncentrycznego tj. na tym, który pozostanie na górze. Unikniemy wtedy konieczności lutowania na dachu. Drugi koniec powinien być na razie bez wtyku ponieważ będziemy przekładać go przez otwory w futrynach lub ścianach.

Na początek mocujemy maszt antenowy dbają co to, aby uwzględnić uwagi rozdziału. Oczywiście miejsce mocowania masztu powinno oprócz uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa być tak dobrane  aby zapewnić optymalne warunki pracy anteny. Na maszcie umieszczamy antenę. Teraz podłączamy do anteny pół falowy kabel pomiarowy. Odcinek ten służyć będzie do dokonywania pomiarów i strojenia anteny za pomocą takich przyrządów jak reflektometr  lub miernik impedancji.

Gdy wysokość masztu anteny licząc od podstawy jest większa niż 4 m, kabel pomiarowy okaże się za krótki. Musimy wtedy dysponować kablem dłuższym ale nic dowolnie długim. Kabel pomiarowy powinien mieć zawsze długość będącą wielokrotnością 3,64 m. Warto przy tym jednak pamiętać, że im dłuższy kabel tym dokładność pomiarów będzie mniejsza. Po wykonaniu pomiarów i niezbędnych regulacji możemy dołączyć do anteny przewidziany kabel przy pomocy uprzednio przygotowanego wtyku.

Następnie układamy kabel prowadząc go na zaplanowane miejsce. Po sprawdzeniu całej instalacji, trzeba zabezpieczyć złącze kabla przy antenie przed przedostawaniem sie do niego wody oraz wilgoci. Do tego celu najlepiej nadaje sie elastyczna taśma samoprzylepna. Ostatecznie kabel należy tak umocować aby nie mógł być poruszany przez wiatr.

 

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.