Odbiornik

Głównym zadaniem odbiornika jest wybranie tych częstotliwości, które chcemy odbierać i eliminowanie wszystkich pozostałych a następnie odzyskanie sygnału akustycznego, nałożonego uprzednio w nadajniku na falę nośną. W zwięzłym języku techniki mówi się, że odbiornik dokonuje selekcji, wzmocnienia i demodulacji sygnału.

Sygnał pochodzący z anteny musi zostać wzmocniony. Aby wzmocnienie było wystarczające stosuje się kilka jego stopni. Każdy stopień wzmocnienia posiada filtry zapewniające wzmocnienie określonej częstotliwości (zależnie od wybranego numeru kanału) a osłabienie pozostałych.

Jak wiemy w paśmie CB mamy 40 kanałów, czyli 40 różnych częstotliwości. Odbiornik nie powinien odbierać i wzmacniać kilku kanałów naraz, co znaczy, że powinien być selektywny. Im więcej selektywnych stopni wzmocnienia tym radio jest bardziej czułe i ma większą selektywność. Lecz tkwi w tym pewna sprzeczność.

Mówimy, że mamy do wyboru jedną z czterdziestu dostępnych częstotliwości, co oznacza przełączanie zakresów w każdym ze stopni wzmocnienia. Rozwiązanie takie chodź teoretycznie możliwe, byłoby skomplikowane i ekonomicznie nieuzasadnione. Znaleziono więc sposób na zastosowanie wielu stopni wzmocnienia bez przestrajania każdego z nich. Przypomnijmy sobie modulacje amplitudy. W wyniku nałożenia na siebie różnych częstotliwości otrzymaliśmy ich sumę oraz różnicę. Możemy zatem przystąpić do omawiania zasady działania odbiornika. Załóżmy, że chcemy odbierać częstotliwość 27.000Mhz (kanał Nr4). Sygnał z anteny  doprowadzony jest do przestrajanego wzmacniacza w.cz. Pod pojęciem przestrajania rozumiemy zmiany zmiany częstotliwości wynikające z przełączania kanałów.

Wzmocniony sygnał o częstotliwości 27.000MHz, pochodzący z anteny, doprowadzony jest do wejścia mieszacza, gdzie podano równolegle wygnał z wewnętrznego oscylatora, który nazywany jest heterodyną jej częstotliwość będzie wynosiła dla kanału czwartego 27,455Mhz. Oscylator jest przestrajany jednocześnie ze wzmacniaczem w.cz. lecz jego częstotliwość jest zawsze o 455KHz większa od częstotliwości na jaką jest ustawiony wzmacniacz w.cz. Po zmieszaniu tych przebiegów powstaną jak już napisano, sygnały których częstotliwość będzie sumą oraz różnicą doprowadzonych częstotliwości. Częstotliwość sumaryczna jako wielkość znacznie wykraczająca poza pasmo CB nas nie interesuje. Zajmijmy się różnicą. Otóż ta różnica zwana częstotliwością pośrednią będzie wynosiła zawsze 455KHz.

Wystarczy teraz tylko zastosować dowolną liczbę wzmacniaczy p.cz. nastrojonych na stałą częstotliwość 455kHz i otrzymać dowolnie dużą selektywność oraz wzmocnienie bez konieczności ich przestrajania. W celu zwiększenia odporności odbiornika na sygnały niepożądane stosuje się w identyczny sposób dodatkową przemianę częstotliwości.

Typowym rozwiązaniem jest użycie pierwszej przemiany, dającej częstotliwość pośrednią 10,695Mhz, która po kolejnej przemianie daje sygnał p.cz. wynoszący 455kHz.

Po dostatecznym wzmocnieniu, sygnał dochodzi do detektora, który służy do demodulacji, czyli odzyskania sygnału akustycznego.

Sygnał opuszczający detektor jest niestety zbyt słaby aby zasilić głośnik. dlatego zawsze stosuje się wzmacniacz m.cz. który dostarcza odpowiednią  moc.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.