Nadajnik

Wiemy jakie warunki należy spełnić aby sygnał akustyczny mógł być wysłany bezprzewodowo na pewną odległość. Przede wszystkim trzeba wytworzyć falę nośną. Służy do tego układ zwany oscylatorem. W przypadku pasma CB oscylator będzie pracował z częstotliwością wybraną z zakresu od 26,965 do 27,405 MHz. Gdyby zadowolić się tylko modulacją telegraficzną, to wystarczy podłączyć antenę a następnie odpowiednio włączając i wyłączając zasilanie oscylatora wysyłać w „eter” kropki i kreski.

Jednak radio CB pracuje z innymi rodzajami modulacji tj. AM, SSB, względnie FM. W związku z tym układ nadajnika musi być silą rzeczy bardziej skomplikowany.

Aby ułatwić omawianie zasady pracy nadajnika posłużymy się uproszczonym schematem blokowym z rysunku. Schemat dotyczy radia ze zwykłą modulacją amplitudy.

Poczynając od lewej mamy blok oscylatora zwanego też generatorem. Zadaniem tego układu jest wytworzenie przebiegu w.cz. o częstotliwości wynikającej z wybrania określonego kanału. W dalszej kolejności sygnał ten będzie wzmocniony i poddany modulacji. Aby zapewnić właściwą stabilność pracy oscylatora niezbędny jest układ separatora, który uniezależnia oscylator od wpływu wzmacniacza w.cz. Do wzmacniacza w.cz. podłączony jest modulator (wzmacniacz m.cz.) sterowany sygnałem z mikrofonu i w efekcie do anteny przesyłany jest zmodulowany amplitudowo sygnał w.cz. posiadający odpowiednią moc. Opis ten odnosi się oczywiście do zwykłej modulacji amplitudy. Przy SSB proces modulacji odbywa się jeszcze przed wzmacniaczem w.cz. a ponadto jak powiedzieliśmy istnieje jeszcze specjalny filtr eliminujący jedną ze wstęg bocznych.

Dla modulacji częstotliwości (FM) wyjście modulatora nie steruje jak poprzednio wzmacniaczem w.cz. tylko przełączone jest do oscylatora aby zmieniać jego częstotliwość stosownie do sygnału akustycznego.

 

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.