Modulacja częstotliwości

Omówiona modulacja amplitudy ma szereg niedoskonałości. Pierwsza wada polega na podatności na zakłócenia elektryczne. Wszelkiego typu iskrzenia i wyładowania atmosferyczne powodują zmianę amplitudy przesyłanej fali i tym samym zniekształcają właściwy sygnał akustyczny czasem do tego stopnia, że uniemożliwia to całkowicie łączność.

Chęć polepszenia jakości przesyłanych dźwięków była głównym powodem wprowadzenia modulacji częstotliwości. Modulacja FM polega nie na zmianie amplitudy na zmianie częstotliwości fali nośnej,  stosownie do kształtu sygnału modulującego. Odbiorniki Fm mają wadę, którą jest uciążliwy szum wychodzący z głośnika wtedy gdy nie słyszymy z głośnika żadnej stacji. Stosuje się wtedy układ blokujący szumy, ale obniża on troszkę czułość radia.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.